Fokusna področja

Aktivnosti SRIP PSiDL se v glavnem fokusirajo na 4 primarna in 1 novo nastajajoče fokusno področje:

 • les in lesna veriga;
 • napredni nebiogeni gradbeni proizvodi;
 • pametne naprave in sistemi,
 • aktivno upravljanje stavb in
 • nastajajoče napredno bivalno okolje.

Les in lesna veriga

Znotraj področja najdemo celotno lesno verigo od gozda in primarne proizvodnje lesa, do končnih izdelkov kot so leseni objekti, ter stavbno in notranje pohištvo.

Ključni skupni cilj: povečanje rabe domačega lesa za izdelavo izdelkov z visoko dodano vrednostjo, npr. razvoj materialov in tehnologij za omogočitev visoke lesene gradnje.

Produktne smeri in področja skupnega razvoja so:

 • novi lesni materiali in kompoziti za večjo rabo lesa,
 • materiali in tehnike za okolju prijazno, energetsko učinkovito, potresno varno visoko gradnjo,
 • lesena okna, vrata in obloge z izboljšanimi funkcijskimi lastnostmi,
 • novi poslovni modeli s stalnim načrtovanjem novih uporabniških vrednosti pohištva,
 • storitve oblikovanja in načrtovanja izdelkov, ki bodo omogočale ponovno uporabo ali/in reciklažo izdelkov.

Napredni nebiogeni gradbeni proizvodi:

Znotraj področja najdemo vse lesu komplementarne gradbene proizvode za realizacijo trajnostne gradnje.

Ključni cilj: razvoj ključnih komponent za gradnjo in prenovo stavb v nič-energijskem standardu.

Produktne smeri in področja skupnega razvoja so:

 • pametne skoraj nič-energijske enote in stavbe za bivanje in delo.
 • napredni nosilni konstrukcijski elementi in sistemi,
 • multifunkcijski elementi in sistemi za ovoj stavbe,
 • specialni, zaščitni in zaključni materiali, elementi ter sistemi,
 • novi materiali, elementi in sistemi za kakovostnejše notranje okolje

Pametne naprave in sistemi:

V tem področju najdemo različne naprave, ki sestavljajo pameten dom. Mednje uvrščamo potrošniške naprave, ki jih v stavbi zlahka zamenjamo, trajno vgrajene naprave v stavbo in segment senzorike.

Ključni cilj: razvoj alternativnih tehnologij in tehnoloških izboljšav za energijsko učinkovito in okolju prijazno delovanje naprav in sistemov ter minimalno rabo pitne vode. Uporabniku prijazna in enostavna uporaba ter povezljivost posameznih pametnih naprav v sistem aktivnega upravljanja z razvojem senzorike, komunikacije, mrežnega povezovanja, (prediktivnega) vodenja in avtomatike.

Produktne smeri in področja skupnega razvoja so:

 • visoko-učinkoviti gospodinjski in profesionalni aparati ter sistemi z izboljšanimi funkcionalnimi lastnostmi in povezljivostjo,
 • naprave in sistemi za proizvodnjo, pretvorbo in shranjevanje in energije kot so toplotna črpalka, sončna elektrarna, hranilnik energije (toplota, hlad, elektrika),
 • sistemi za (so)proizvodnjo električne energije ali goriv v/na objektih z visoko stopnjo integracije v ovoj stavbe (npr. BiPV),
 • naprave za upravljanje in obdelavo vode do stopnje možnosti ponovne rabe vode ter reciklažo odpadkov,
 • naprave in sistemi za hlajenje, prezračevanje, ogrevanje in klimatizacijo,
 • naprave za avtomatizacijo doma, stikala, senzorika,
 • naprave notranjega interierja, razsvetljave ter komunikacijska infrastruktura,
 • infrastruktura za električno mobilnost.

Aktivno upravljanje stavb

Aktivno upravljanje stavb sestavljajo sistemi in storitve za zagotavljanje ugodja bivanja, varnosti in upravljanja z energijo, ki aktivno sodelujejo pri zagotavljanju optimalnega delovanja stavbe. Tvorijo jih merilni in drugi sistemi, sistemi za zajem, prenos, obdelavo in shranjevanje podatkov, aktuatorji, krmilniki, algoritmi upravljanja, aktivne naprave - viri, hranilniki, porabniki energije ter pripadajoči sistemi storitev.

Ključni cilji: razvoj komponent, ki napravam v stavbi omogočajo aktivno vlogo pri upravljanju stavbe, razviti sisteme aktivnega upravljanja stavbe sposobne samostojnega odločanja in razviti sisteme storitev za aktivno upravljanje stavbe.

Področja skupnega razvoja znotraj produktne smeri:

 • zagotavljanje povezljivosti komponent,
 • sistemi aktivnega upravljanja z odločitveno logiko,
 • adaptivni samoučeči se modeli naprav,
 • nastavki za sisteme storitev in poslovne modele aktivnega upravljanja stavb

Napredno bivalno okolje (v nastajanju)

Poleg identificiranih že obstoječih fokusnih področij prepoznavamo tudi nastajajoče fokusno področje Napredno bivalno okolje, na katerem v prihodnje pričakujemo verige vrednosti z najvišjo stopnjo integracije in dodane vrednosti. Znotraj tega področja najdemo celovito ponudbo novogradenj in rešitev za obstoječe stavbe.

To področje še ni povsem artikulirano, na njem trenutno deluje relativno malo gospodarskih subjektov. Pričakujemo, da se bo to področje razvijalo skozi razvoj arhitekturnih in celostnih rešitev bivanja, zato v SRIP PSiDL posebno  pozornost namenjamo podjetjem, ki bi lahko vstopila na to področje. Kljub temu ga omenjamo ker je področje kot tako je izjemno pomembno za (bližnjo) prihodnost, saj se tehnologije in poslovni modeli ultimativno stekajo ravno na to področje.

Področje Napredno bivalno okolje obsega »mehke« koncepte, ki jih danes tako rekoč ne tržimo, v prihodnosti pa bodo zelo pomemben dejavnik. Gre za miselni preskok pri proizvodnji in prodaji naprav ali stavb. Namesto da bi, npr. prodajali leseno pametno hišo, bodo v prihodnosti najuspešnejši prodajali koncept: npr. trajnostne, zdrave in  intuitivne hiše, sam material oz. tehnološke rešitve pa boso v ozadju. To področje na primer obsega arhitekturo, inženiring, industrijsko oblikovanje, psihologijo obnašanja uporabnika, ergonomijo, trende trgov produktov, storitev in energije, trende tehnološkega razvoja, nove tržne pristope in nove poslovne modele, pomoč pri izdelavi virtualnih animacij delovanja sistemov in naprav, informacijsko pomoč pri vzpostavljanju servisne in prodajne verige, itd.

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.

Objave


logo MGRT glava deljena slo
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.