Akcijski načrt

Akcijski načrt predstavlja pregled zmogljivosti in potenciala članov SRIP PSiDL na področju pametnih stavb in doma z lesno verigo, podaja fokusna področja in usmeritve, v katera bodo člani usmerjali svoje investicije do 2022 ter kjer ima Slovenija potencial za vstop na globalne trge. Hkrati predstavlja podlage, na osnovi katerih bo med drugim prišlo do nadaljnjega osredotočanja fokusnih področij in tesnejšega usklajevanja razvojnih politik z državo.

Tako je delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (DSDS S4) 7. julija 2017 potrdila Akcijski načrt SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, razen v delih oz. upoštevajoč naslednja komentarja:

(i) Kljub temu, da horizontalne povezave med fokusnimi področji niso posebej opredeljene v tabeli tovrstno povezovanje DSDS S4 toplo pozdravlja in spodbuja, enako pa seveda velja za razvojno povezovanje med produktnimi smermi.

(ii) Na področju lesa in lesne verige DSDS S4 v nadaljnjih korakih pričakuje tudi močnejši poudarek na vzpostavljanju verige, še posebej tudi vzpostavljanja IT platforme, ki jo že nekaj časa podpira MGRT. Prav tako DSDS S4 ocenjuje, da je na tem področju še posebej pomemben skupen pristop k bolj zahtevnim in predvsem prebojnim produktom in poslovnim modelom.«

 

DSDS S4  je hkrati s potrditvijo akcijskega načrta SRIP PSiDL potrdila tudi izvleček ključnih usmeritev akcijskega načrta SRIP PSiDL ter tabelo prioritet Strategije pametne specializacije Slovenije.

  • SRIP PSiDL Akcijski načrt (julij 2017)PDF ]
  • SRIP PSiDL Ključne usmeritve  [ PDF ]
  • SRIP PSiDL Tabela prioritet (julij 2017) [ PDF ]
  • Tabela prioritet S4 in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij [ PDF ] 

logo MGRT glava deljena slo
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani TECES uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.