Natisni to stran

Ustanovitev in zasedanje Delovne skupine za podporo izvajanju Strategije pametne specializacije Slovenije

23.04.2019

V marcu 2019 je vlada ustanovila Delovno skupino za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki se je prvič sestala 19. aprila 2019 s ciljem pregleda izvajanja in analize napredka implementacije S4. Ugotovitev delovne skupine je bila, da je v prvih treh letih izvajanja strategije pametne specializacije opazen kvalitativen napredek, vendar je potrebno izvajanje še poglobiti in pospešiti. To daje vsem nosilcem in koordinatorjem strateških razvojnih inovacijskih partnerstev (SRIP) dodatno spodbudo konkretizaciji zastavljenih aktivnosti in krepitvi strateških razvojnih partnerstev ter prenovi akcijskih načrtov. Tudi v partnerstvu SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo bo v letu 2019 skupaj s člani potekala prenova poslovno-razvojne strategije in akcijskega načrta znotraj na področjih skupnega razvoja in verig vrednosti, internacionalizacije in podpore razvoju kadrov.

Slovenska strategija pametne specializacije (S4) je bila sprejeta septembra 2015, novembra istega leta je bila tudi potrjena s strani Evropske komisije. S4 zagotavlja strateško in operativno usklajenost ter vsebinsko osredotočanje na ključne prioritete za vse sektorske strategije, povezane z inovacijami. Opredeljuje ambiciozen način razvojnega usklajevanja in globalnega povezovanja v verigah in mrežah vrednosti preko Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP). več…

V marcu 2019 je vlada ustanovila Delovno skupino za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije kot naslednico predhodne Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4, ustanovljene oktobra 2016. Novoustanovljena delovna skupina bo obravnavala strateška, vsebinska in odprta medresorska vprašanja, povezana z izvajanjem S4. Usmerjala bo oblikovanje in spremljala izvajanje ukrepov S4, aktivnosti SRIP-ov, prav tako pa bo potrjevala tudi njihove akcijske načrte. Obravnavala bo predloge SRIP-ov za nadgradnjo oziroma spremembe S4. več…

Člani delovne skupine pod vodstvom dr. Nevenke Ribič, državne sekretarke Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, so se tako prvič sestali 19. aprila 2019. Pregledali so dosedanje izvajanje S4 in analizirali napredek njene implementacije. Ugotovili so, da je prvih treh letih izvajanja, od 2016 do 2018, opazen kvalitativen napredek, kar se odraža tudi v številu spodbujenih projektov in sodelovanj, še posebej med podjetji in institucijami znanja. Zasluge za to imajo tudi Strateško razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP). Člani delovne skupine so se tudi strinjali, da je potrebno izvajanje S4 še poglobiti in pospešiti. več...

V SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) se zavedamo potenciala in prednosti strateškega povezovanja partnerjev, zato bomo v letu 2019 skupaj s člani prenovili poslovno-razvojno strategijo in akcijski načrt na področjih skupnega razvoja in verig vrednosti, internacionalizacije in podpore razvoju kadrov.


SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo je od 2017 eden izmed 9 ključnih dolgoročnih partnerstev v podporo izvajanju Strategije pametne specializacije Slovenije (S4), ki združuje več kot 73 članov iz področij lesa in lesne verige, naprednih gradbenih proizvodov, pametnih naprav in sistemov ter naprednega upravljanja stavb. Koordinirajo ga tri združenja; Združenje lesne in pohištvene industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS ZLPI), Zavod za trajnostno in inovativno gradbeništvo (Z TIGR) in inovacijski grozd TECES.